Ana sayfa I İletişim
   
 
 

 

 

Demir Saklama Proteini Mucizesi

Yaşamın en küçük birimi olan hücrelerde büyük mucizeler bulunmaktadır. Milimetrenin binde biri kadar bir bölgede olağanüstü ilginç olaylar cereyan etmektedir. Hücre insana hayranlık veren detaylarla doludur.  Her an sayısız faaliyet olağanüstü bir hızda, olağanüstü bir koordinasyonla yürütülmektedir.  Allah kudretinin ve bilgisinin yüceliğini sayısız örneğiyle bizlere gösteriyor. Bu yazımızda yeryüzünde en çok bulunan elementlerden olan, hücreler için de hem çok faydalı hem de çok tehlikeli olabilen demirle ilgili bir mucizeye şahit olacağız.

Demirin Hücredeki Serüveni
Demirin hücrelerde sayısız hayati görevi vardır. Demir molekülü solunum,  fotosentez, azot bağlama, DNA’daki genlerin kontrolü, DNA sentezi  gibi çok çeşitli biyolojik faaliyetlerde kullanılır. 1

Ancak demir molekülü hassas bir oranda vücudumuzda tutulmalıdır. Az olması durumunda sözünü ettiğimiz faaliyetler gerçekleşmez, çok olması durumunda ise son derece yıkıcı etkileri vardır. Oksijen varlığında, fazla demir hücrenin en temel yapı taşlarını yıkar.  Bu temel yapıtaşlar arasında DNA, RNA, proteinler ve zarlar bulunmaktadır. 2 Hücrede serbest bir şekilde dolaşan demir iyonları bu yüzden sıkı kontrol altında tutulması gerekir. 3

 

image1
Demir dünyada en çok bulunan 4. elementdir. 4 Ancak normal şartlarda su içinde çözünmediğinden temini için ek sistemler gereklidir. Hücre içindeki miktarı da son derece sıkı kontrol gerektirmektedir. Azlığında çok önemli hücre içi faaliyetler gerçekleşmez. Fazla olduğu takdirde ise hücrenin yapıtaşlarını bozguna uğratır.

Protein Saklama Mucizesi
Bu kontrolün bir parçası olarak bazı proteinlerin bu demir iyonlarını depoladığını biliyor muydunuz?
Genel olarak bilinen 3 tip demir saklama proteini vardır. Bunlar

  • Ferritin
  • Bacterioferritin (Bfr)
  • DPS

Proteinleridir. Farklı tip canlılarda bulunan bu proteinler birbirlerinden farklıdır. Ancak onlara verilen görevleri eksiksiz yaparlar. Örneğin tek bir Ferritin veya Bfr proteini 2000 ile 3000 demir atomu barındırabilmektedir.  5 Bir proteinin kompleks işlemler neticesinde tehlikeli maddeleri hücrenin yararına taşıyor olması Allah’ın açık bir mucizesidir. Allah’ın emriyle hareket eden moleküller bu fedakar ve önemli görevi üstlenmiştir.

image2
Depolar, fabrikada fazla malların biriktirildiği özel bölgelerdir. Bu sayede, bu maddeler gerektiğinde kullanılabilmektedir. Allah depolama ve gerektiğinde kullanma kavramlarını demiri saklayan proteinlerde de bizlere göstermektedir. Moleküller üzerinde böyle üstün vasıfların tecelli etmesi hayranlık uyandıran bir durumdur.

image3
Allah bilimsel adı ferritin adlı molekülü, demir iyonlarını depolamak vazifesiyle yaratmıştır. Bu molekül şekil itibari ile bir harikadır. Özel olarak depolama görevi için yaratılmıştır. 24 tane birimin mükemmel  bir şekilde birleştirilmesi ile meydana gelir.

image4
Bilimsel adı Bacterioferrin ve Dps olan proteinler de demir iyonlarını taşımak üzere yaratılmışlardır. Bu moleküller son derece kompleks bir görünüme sahiptirler.

3 boyutlu resimlerinden de anlaşılacağı gibi demir saklama proteinlerinin son derece harika bir yapıları vardır. Merkezlerinde bulunan boşlukta demir için özel bir yer hazırlanmıştır. Bu bölgede demir iyonları depo edilir. Demir, bu merkezi boşluğa alınırken kimyasal bazı işlemden geçirilir. 6

image5
Gemilerin önemli bir özelliği muazzam yük taşıma kapasiteleridir. Hücrelerimizde de demir saklama proteinleri muazzam sayıda demir iyonunu taşımaktadırlar.

Demir Saklama Proteinleri ve Evrim Teorisinin Çöküşü
Evrimcilerin yazılarını incelediğinizde bir hayal aleminde yaşadığını görürsünüz. Yazılarında olması imkansız olayları birbiri peşi sıra rahatlıkla anlatırlar. Örneğin tek bir proteinin dahi tesadüfler eseri oluşması imkansızdır. Sayısız ihtimal vardır.

-       Tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir
-       Protein olmadan DNA oluşamaz
-       DNA olmadan protein oluşamaz
-       Protein olmadan protein oluşamaz
-       Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı protein gerekir
-       Bu proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz
-       Ribozom olmadan protein oluşmaz
-       RNA olmadan da protein oluşmaz
-       ATP olmadan protein oluşmaz
-       ATP’yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz.
-       Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz
-       Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz
-       Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz
-       Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir
-       Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. 
Bu sistem, bir arada çalışmak zorunda olan iç içe bir sistemdir. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek bir parçası var olsa bile, sistemin diğer parçaları olmadan bu parça hiçbir işe yaramaz. Kısacası,   BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TAMAMI GEREKİR.Hücre, bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısı ile var olmadığı sürece, TEK BİR TANE BİLE PROTEİN MEYDANA GELEMEZ.

Farklı canlılarda bulunan demir saklama proteinleri, evrimcilerin de itirafları ile birbirinden farklıdır. 7 Tabii bu evrim teorisi için çelişkili bir durumdur. Çünkü bu proteinlerin biri bile tesadüfler eseri  oluşamaz. Evrimcilerin de itirafı ile bu proteinler birbirinden farklıdır. Dolayısı ile biri diğerine dönüşemez. Dönüşmesi için bir sebep de bulunmamaktadır; çünkü zaten çalışan bir sistemin bir diğerine dönüşmesi için sebep de yoktur. Ancak bunlardan da öte, evrim teorisi için yıkıcı bir gerçek daha vardır.

Canlılığın hüküm sürdüğü ortam, var olanı yıkmaya yöneliktir. Sağlıklı bir proteini yıkmaya aday, sayısız tahrip mekanizması vardır. Bu yazıda, bunlardan birinin, demir elementinin kendisi olduğunu gördük. Canlılık için gerekli olan demir iyonları eğer kontrol altında tutulmazsa proteinlere, DNA’ya, RNA’ya ve zarlara zarar vermektedir. Bu yüzden hem taşımak için hem saklamak için özel moleküller görevlendirilmiştir. Ayrıca daha başka yazılarımızda göreceğimiz gibi, demiri hassas oranda tutabilmek için, sayısız kontrol teknikleri uygulanmaktadır. Evrimcilerin ilkel dünya diye tabir ettikleri şartlarda bu korumaya yönelik düzenlemelerin hiç biri yoktur. Dolayısı ile tesadüfler eseri kademe kademe gelişme iddiası bir aldatmacadan ibarettir. Hayat çok açık bir şekilde bir mucize eseri yaratılmıştır ve her an yaratılmaya devam etmektedir.

image6
Terör olayları neticesinde can kayıpları ve maddi hasarlar oluşmaktadır. Hücre seviyesinde de aynı ortam bulunmaktadır. Ultraviyole, zehirli maddeler, oksijenin sebep olduğu serbest radikaller, zehirli ağır metaller bunlardan bazısıdır. Koruyucu sistemler ve tamir mekanizmaları ile hayat ayakta tutuluyor. Bu yazıda gördüğümüz gibi; demir elementi canlılığın en temel dokularını tahrip etmektedir. Eğer özel koruma sistemleri olmazsa canlılık hemen çöküşe sürüklenmektedir. Bütün koruma tedbirlerine rağmen. korunaklı hücrelerde dahi hergün sayısız protein tahrip olmaktadır. Hiç bir korumanın olmadığı evrimcilerin ilkel olarak adlandırdıkları dünya şartlarında canlılık sürekli tehdit altındadır. Böyle bir ortamda kendiliğinden, tesadüfler eseri, kademe kademe gelişme iddiası doğru bir iddia olmadığı çok açıktır. Hayatı Allah yaratmıştır ve onu ayakta tutan da O’dur.

Nitekim bu gerçeği Allah "Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz..." (Fatır Suresi, 41) ayetiyle bize bildirmektedir.

 

Kaynak
1 Andrews, S. C., A. K. Robinson, and F. Rodriguez-Quinones. 2003. Bacterial iron homeostasis. FEMS Microbiol. Rev. 27:215-237.

2 Masse E, Salvail H, Desnoyers G, Arguin M. Small RNAs controlling iron metabolism. Curr. Opin. Microbiol. (2007) 10:140–145

3  Harvie, D. R., Vilchez, S., Steggles, J. R., Ellar, D. J. (2005). Bacillus cereus Fur regulates iron metabolism and is required for full virulence. Microbiology 151: 569-577

4 Andrews, S. C., A. K. Robinson, and F. Rodriguez-Quinones. 2003. Bacterial iron homeostasis. FEMS Microbiol. Rev. 27:215-237.

5 Andrews, S. C., A. K. Robinson, and F. Rodriguez-Quinones. 2003. Bacterial iron homeostasis. FEMS Microbiol. Rev. 27:215-237.

6 Andrews, S. C., A. K. Robinson, and F. Rodriguez-Quinones. 2003. Bacterial iron homeostasis. FEMS Microbiol. Rev. 27:215-237.

7 Andrews, S. C., A. K. Robinson, and F. Rodriguez-Quinones. 2003. Bacterial iron homeostasis. FEMS Microbiol. Rev. 27:215-237.

Not:

7. referansdaki ilgili bilginin ingilizcesi
Although the three types of iron storage protein form evolutionarily distinct families, they are distantly related to each other and have thus retained many structural and functional similarities.

 

<< Önceki Makale  Bölüm Makaleleri    Sonraki Makale >>