Zehirler ve P450 Enzimi Mucizesi

Hayatın devamı için en önemli şartlardan biri yardımlaşma ve fedakarlıktır. Çevremize baktığımızda da bunun sayısız örneğini görürüz. Bunun en hayret verici örneklerinden bazısı ise gözle görülemeyen dünyada yani moleküllerin dünyasında olur. Hücrelerimizde P450 adlı enzimler topluluğu siz hiç farkında olmadan vücudunuzuzehirlenmekten korurlar. Allah’ın sayısız yaratılış mucizelerinden yalnızca biri olan bu enzimler içlerinde çok ilginç özellikler barındırırlar.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\P450 Enzimi\p450classes.jpg
P450 Enzimleri mitokondride ve Düz Endoplazmik Retikulum adlı organelde bulunurlar. Vücudumuzun zehirlerden korunmasında hayati rol oynarlar.

P450 Enzimleri mitokondride ve düz endoplazmik retikulum adlı organelde bulunurlar. Özellikle karaciğer hücrelerinde yoğundurlar. Bu enzimlerin olduğu yerde hayatımız için çok önemli tedbirler görülür.

Oksijenin Kontrollü Reaksiyonu

 

Oksijen molekülü hücrede enerji elde etmekte kullanılan son derece önemli bir moleküldür. Soluyarak içimize çektiğimiz havada bulunan oksijen, eğer vücutta kontrol altında tutulmazsa enerji sağlamanın yanında çok büyük problemlere yol açar. Oksijen, proteinleri, DNA ve enzimleri tahrip eder. Bu da hayatın sonu anlamına gelir.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\P450 Enzimi\Nuclear.jpg
Nükleer maddeler büyük dikkatle taşınır ve işlenirler. Bu kontrolün yokluğu, hayatın sonu anlamına gelir. Oksijen, hayatın devamlığı için çok önemlidir. Ancak kontrolü çok daha önemlidir. Çünkü oksijen kontrol altında tutulmadığında,  hayatın en temel yapıtaşlarını adeta dinamitleyerek zarar verir. Bu da gelişime değil ölüme sebebiyet verir.

Normal şartlarda tahrip gücü yüksek oksijen, Allah’ın yarattığı her biri başlı başına birer mucize olan enzimlerle kontrollü bir şekilde hayatın hizmetine sokulur.  P450 enzimi de vücudumuza yabancı zararlı bazı maddelerin vücuttan atılması için hidroksilasyon adlı bir kimyevi tekniği kullanır.   Bu teknikle oksijen, P450 enzimlerince hedef madde üzerinde son derece özenli bir şekilde reaksiyona sokulur. Oksijenin bu derece kontrollü reaksiyonu normal labaratuvar şartlarında başarılamamaktadır. Allah’ın yaratmış olduğu bu özel tıbbi sistemle hedef maddenin yapısı kontrollü bir şekilde değiştirilir. Hidroksilayson adı verilen bu teknikle hedef madde suda çözünür hale getirilerek vücuttan atılır.
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\P450 Enzimi\leys3.jpg
Sitokrom P450 adlı molekül her biri özel işlevler gören özel bölgelerden yapılmıştır. Bu molekül verildiği görevi mükemmel bir şekilde yapar.

Esasen Sitokrom P450 bir protein ailesidir. Yüzlerce farklı üyesi vardır. Bunların her biri başka bir tip maddeyi hedef edinir. Yani vücudumuz ona zararlı maddelerin nasıl ortadan kaldırılacağını bilirmişçesine önceden programlanmıştır. Bu da hayatın tesadüfler eseri meydana geldiğini ileri süren evrim teorisinin geçersizliğini bir kez daha gösterir.

Kansere sebep olan maddelerin bir kısmının etkisi bu yolla giderilir. Örneğin sigara dumanında bulunan Benzo (a)piren adlı  madde P450 enzimlerince kimyasal işlemden geçirilerek suda çözünür hale getirilir. Suda çözünen bu madde de vücuttan atılır.

Vücudumuzun ilaçlardan temizlenmesinde (detoksifasyon), P450’ler merkezi öneme sahiptir. İlaçların dozları  vücuttan atılma hızına göre belirlenir. Belli bir P450’de oluşan eksiklikler vücutta ilacın birikmesine ve zehirlenmeye yol açabilir.
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\P450 Enzimi\Prescription Drugs.jpg
Hastalandığımızda aldığımız ilaçların vücudumuzdan zamanla atılması gereklidir. İlaçların vücuttan atılma işleminde Sitokrom P450 enzimleri merkezi rol oynarlar. Bu enzimlerin yokluğunda, ilaçlar birikerek vücudumuzda zehirlenmeye yol açarlar.

Kaynak:

Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, Kaan Kitabevi(2003) 1. Baskı , Sayfa 41

http://www.chem.ed.ac.uk/chapman/p450.html

Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson, Michael M. Cox, Palme Yayıncılık, 2005, Üçüncü Baskıdan Çeviri, Sayfa 783

Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson, Michael M. Cox, Palme Yayıncılık, 2005, Üçüncü Baskıdan Çeviri, Sayfa 783

F. Peter Guengerich (2008). "Cytochrome P450 and Chemical Toxicology". Chemical Research in Toxicology 21: 70–83.