Evrimciler canlılığın kademe kademe meydana geldiğini iddia ederler. Ancak gerçek bunun tersidir. Özel koruma sistemleri olmazsa canlılık gelişmez şiddetli ve hızlı bir yıkıma uğrar.

Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır. (FATIR SURESİ / 41)